انواع ترمینال فونیکس (کشویی) صاف فاصله پایه 5.08 میل