انواع ترمینال فونیکس (کشویی) رایت فاصله پایه 5.08 میل