پخش عمده محصولات برند goot ابزار تخصصی تعمیر بردهای الکترونیکی و موبایل مرغوبترین برند ابزار لحیمکاری (هویه،قلع کش ،سیم قلع کش ، نوک هویه و ....)