1. ست سه نظام پنج سر با شفت 5.05mm
 2. ست سه نظام پنج سر با شفت 4.05mm
 3. ست سه نظام پنج سر با شفت 2.35mm
 4. مینی دریل (فرز انگشتی) مدل DTEC P500- 10
 5. مینی دریل (فرز انگشتی) مدل DTEC P500- 8
 6. مینی دریل (فرز انگشتی) مدل DTEC P500- 3
 7. مینی دریل (فرز انگشتی) مدل DTEC P500- 2
 8. ست مینی دریل و فرز مدل P500-1A
 9. مجموعه صفحه برش 6PCS 6mm
 10. ست سه نظام پنج سر با شفت 3.17mm
 11. سه نظام آچار خور 0.3mm-4mm

  سه نظام آچار خور 0.3mm-4mm

  سه نظام مینیاتوری 0.3mm الی 4mm سایز شفت 3mm

  159,500 تومان

 12. مجموعه صفحه برش 6PCS 3.2mm
 13. مینی دریل (فرز انگشتی) مدل DTEC P500- 12
 14. مینی دریل (فرز انگشتی) مدل DTEC P500-7
 15. مینی دریل (فرز انگشتی) مدل DTEC P500- 6